Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren en 58-plussers


Aanwerven: pak het slim aan! Werf je een laaggeschoolde jongere aan of een 58-plusser? Met deze doelgroepvermindering moet je onder bepaalde voorwaarden geen socialezekerheidsbijdragen betalen voor die werknemer.


Wat?

Werf je een werkzoekende aan jonger dan 25 jaar of van 58 jaar of ouder? Dan krijg je onder bepaalde voorwaarden een vermindering van RSZ-kosten voor je medewerker voor een maximum van acht kwartalen.

Doelgroep

 • laaggeschoolde jongeren
 • 58-plussers

Voorwaarden

De werkgever

 • is gevestigd in het Vlaamse gewest.

 • behoort tot de privésector, de social-profitsector of de overheid.

De jongere

 • jonger dan 25 jaar zijn.

 • geen diploma secundair onderwijs of getuischrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs hebben.

 • niet meer voltijds leerplichtig zijn.

 • in een vestiging van jouw bedrijf in Vlaanderen werken.

 • minstens een halftijds arbeidsovereenkomst hebben.

 • een loon dat onder een bepaalde grens blijft, hebben.

 • een VDAB-account hebben.

De 58-plusser

 • is

  • 59 jaar of ouder in 2022

  • 60 jaar of ouder in 2023

  • 61 jaar of ouder in 2024

  op de laatste dag van het kwartaal waarvoor jij de doelgroepvermindering aanvraagt.

 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (de maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer of een vestigingseenheid met een vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). De woonplaats van de werknemer mag zich in een ander gewest of land bevinden.

 • is effectief aan de slag in jouw onderneming.

  • De werknemer komt ook in aanmerking als de arbeidsovereenkomst geschorst is door bijvoorbeeld verlof of ziekte.

  • Ook gepensioneerden die bijklussen in jouw onderneming, komen in aanmerking.

   heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

 • Werkt hij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor je de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn. Lees meer op de website van de RSZ.

  Voordeel

Voordeel

Vermindering van RSZ bijdragen. 

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak