Begeleiding vrouwen met een migratieachtergrond


ESF 490: Het project Expeditie MIRIAM organiseert een holistisch traject op vlak van welzijn en werk voor alleenstaande (huis)moeders op het kruispunt van gender, armoede en diversiteit.Wat?

Het is een intensief traject waarbij er aan de sociale en professionele activering van alleenstaande mama's in Oostende, Gent & Antwerpen wordt gewerkt met maatschappelijk en professionele integratie als einddoel. Dit gebeurt door te werken aan problemen van de deelnemers op verscheidene levensdomeinen tegelijkertijd: financiën, wonen, werk en opleiding, opvoeden/onderwijs van de kinderen, gezondheid en welbevinden, sociale contacten en vrije tijd. Er is een wekelijkse groepsbijeenkomst van drie uur en een individueel begeleidingsmoment per deelnemer voorzien. Zo wil dit project via intensieve begeleiding alleenstaande moeders empoweren, hun sociaal isolement doorbreken en de armoede terugdringen

Expeditie MIRIAM Oostende is een samenwerking tussen Groep INTRO, Economisch Huis en OCMW Oostende en de Vrouwenraad.

Doelgroep

  • Alleenstaande (huis)moeders
  • Die uitsluiting en een combinatie van problemen/noden op verscheidene levensdomeinen tegelijkertijd ervaren: financiën, wonen, werk, opvoeden/onderwijs van de kinderen, gezondheid en welbevinden, sociale contacten, sociaal netwerk en vrije tijd.

MIRIAM-methodiek

De MIRIAM-methodiek werd ontwikkeld door de Vrouwenraad, samen met de POD Maatschappelijke Integratie. Het gaat om een intensief en aanklampend traject op maat van alleenstaande moeders, dat aandacht heeft voor de verschillende levensdomeinen en inzet op welzijn en werk. Uit onderzoek door de Karel de Grote Hogeschool blijkt dat de alleenstaande moeder die het MIRIAM-traject volgden nadien vaker een opleiding volgen, vaker solliciteren, beter hun huishoudgeld beheren en zich meer sociaal verbonden voelen dan alleenstaande moeders die een gewone individuele begeleiding kregen bij het OCMW.


Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak