Algemene regelgeving en vergunningen


Als ondernemer moet je rekening houden met heel wat regelgevingen en mogelijke vergunningen. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende.


Innames openbaar domein (sandwichbord, verkoopstand, uitstallingen, e.d.)

Wil je een reclamebord, uitstalling, verkoopstand, enz. plaatsen op het openbaar domein plaatsen? Dan dien je hiervoor een vergunning aan te vragen.

Alle innames van het openbaar domein zijn onderworpen aan belastingen (alle info kun je in deze verordening vinden).


Kan/mag ik mijn activiteit op de door mij gekozen locatie uitoefenen?

Het is belangrijk na te kijken of jouw locatie over de juiste bestemming beschikt. Kan/mag je op deze locatie jouw activiteit wel uitoefenen? Of moet je hiervoor nog de juiste vergunning aanvragen? Het veranderen van de functie van een pand is onderworpen aan een omgevingsvergunning. Zelfs als je geen werken uitvoert, dien je een vergunning aan te vragen om de hoofdfunctie van een gebouw te wijzigen. Twijfel je? Neem dan contact op met de dienst omgevingsvergunningen van de Stad.
Wil je meer weten over hoe je deze aanvraag omgevingsvergunning dient te formuleren? Volg dan de leidraad van dit voorbeelddossier.

Wijzigingen aan mijn gevel - bvb publiciteitsbord, schilderwerken, enz.

Alle borden, opschriften, bestickeringen, uithangborden (bvb de naam van uw zaak) die je aan/tegen jouw zaak aanbrengt, zijn onderworpen aan een omgevingsvergunning. Deze vergunning kan online aangevraagd worden via een versnelde ingave in het Omgevingsloket. Volg hiervoor de leidraad van dit voorbeelddossier.
Dit uithangbord is tevens onderworpen aan belastingen. Alle details vind je in de belastingverordening op uithangborden.

Ik wil een evenement/opening organiseren

Plan je als ondernemer een evenement of opening dan is het mogelijk dat je hiervoor een aanvraag moet indienen. Dit is o.a. het geval van zodra je een evenement organiseert op het openbaar domein, een evenement op privédomein (maar dat toegankelijk is voor het groter (200 pers/ publiek) of waarvoor een toelating is vereist (bvb drankvergunning, geluid, ...)).
Via deze link vind je alle informatie over de aanvraag.

De aanvraagtermijn voor evenementen is afhankelijk van het type (opening, parkeerverbod, straatanimatie, inname openbaar domein, enz). De administratie heeft voldoende tijd nodig om jouw dossier op haalbaarheid en veiligheid te controleren. Aanvragen die de termijn niet respecteren kan je niet indienen en worden niet behandeld.


Toelating/Melding voor het spelen van muziek (Sabam & billijke vergoeding)

Wil je muziek afspelen in jouw zaak, organiseer je een evenement of speel je muziek af op de werkvloer? Dan heb je hier een licentie van Unisono nodig.
Via het platform van MyUnisono kan je vrijblijvende offertes vragen en jouw licentie aanvragen of beheren.

Alle informatie omtrent Sabam, de billijke vergoeding en het platform Unisono vind je hier.

Vergunning verkoop alcoholhoudende dranken

Om alcoholische dranken te verkopen heb je een “handelaarsvergunning alcohol” nodig. Het maakt niet uit of je een groot- of kleinhandel bent. De handelaarsvergunning alcohol vraag je aan bij de dienst Douane en Accijnzen. Je kan hiervoor ook terecht bij je ondernemingsloket.

Meer informatie kan je vinden in de brochure “Alcoholhoudende dranken” van FOD Financiën.

Heb ik voor mijn activiteit een omgevingsvergunning nodig?

Veelal zijn exploitaties onderhevig aan een omgevingsvergunning (luik milieu). Dit is afhankelijk van de grootte van de exploitatie, producten die gebruikt worden, lozing afvalwater, opslag,enz… (rubrieken bijlage 01 Vlarem II).

Er zijn vier mogelijkheden :

 1. Klasse 1 ingedeelde inrichting of activiteit (grote bedrijven met mogelijks grote impact op milieu en omgeving)

 2. Klasse 2 ingedeelde inrichting of activiteit  (middelmatige impact)

 3. Klasse 3  ingedeelde inrichting of activiteit  (minder impact)

 4. Niet nodig om een milieuvergunning aan te vragen (weinig of geen impact op omgeving en milieu)

      

     Bij een klasse 3 volstaat het een melding te doen bij stad Oostende via het omgevingsloket. Stad Oostende zal hiervan officieel een akte nemen wanneer er geen bezwaar is. Bij klasse 2 wordt er een vergunning afgeleverd al dan niet gekoppeld aan bijzondere voorwaarden.  

     Klasse 1 wordt uitgereikt op gewestelijk niveau, dit na onderzoek van de impact en adviezen.

     Om te weten of een exploitatie indelingsplichtig is (rmilieuvergunning) kan je terecht op de VlaremWegwijzer.


     Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

     Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


     Maak een afspraak