Doelgroepvermindering personen tussen 25 en 58


Aanwerven: pak het slim aan! Werf je vanaf 1 oktober een persoon van minstens 25 jaar en jonger dan 58 aan zonder recente, duurzame werkervaring aan? Met deze doelgroepvermindering moet je onder bepaalde voorwaarden minder socialezekerheidsbijdragen betalen voor die werknemer.


Wat?

Werf je vanaf 1 oktober 2023 een werkzoekende van minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar? Dan krijg je onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 4 kwartalen een vermindering van RSZ-kosten voor je medewerker. Het gaat om een vermindering van 1.000 euro per kwartaal als de werknemer voor 80% of meer van een voltijdse prestatie werkt.

Doelgroep

  • personen van minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar

Voorwaarden

De werkgever

  • is gevestigd in het Vlaamse gewest.

  • behoort tot de privésector, de social-profitsector of de overheid.

De werknemer

  • is minstens 25 jaar en jonger dan 58 op de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer in dienst treedt. 

  • is minstens 2 jaar voor indiensttreding als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB.

  • werkt in een vestiging van jouw bedrijf in Vlaanderen.

  • heeft minstens een halftijds arbeidsovereenkomst.

Voordeel

Vermindering van socialezekerheidsbijdragen. 

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak