Begeleiding kwetsbare jongeren


ESF 510: Met het project PartnersNEET2WORK4OOSTENDE wil het Economisch Huis Oostende partnerschappen uitbouwen en verdiepen in Oostende om de transitie tussen onderwijstrajecten en werktrajecten vloeiender te laten verlopen.Wat?

Het projectvoorstel 9888 PartnersNEET2Work4Oostende in een project van het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020. Deze oproep 510 zorgt voor lokale partnerschappen voor jongeren.


Waarover gaat dit project?

De titel van het project is een woordspeling waarin NEET staat voor 'Not in Employment, Education or Training'. NEET-jongeren zijn dan ook de doelgroep van het project. Via een lokaal gecoördineerde, organisatie-overschrijdende en complementaire samenwerking wordt naar een integrale en participatieve benadering van jongeren gestreefd met als doelstelling de inzetbaarheid van 175 jongeren te verhogen en hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt te versterken.


Wie zijn onze partners?

Het project loopt nog tot eind 2023. Vanuit Europa en Vlaanderen is er een budget van 1.424.572, 80 voorzien. Europa financiert het project voor 40% en Vlaanderen voor 60%. Voor de realisatie wordt onder meer samengewerkt met Arktos, Emino, CAW, Dienst onderwijs, Groep Intro, MSOC, Sociaal Huis, VDAB, CAW, De Sleutel...Extra info

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak