In 7 stappen je onderneming opstarten


Als je een eigen zaak wilt starten, dan is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Je houdt best rekening met onderstaande zaken.


Als zelfstandige kiest u tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Deze keuze heeft een impact: administratief, praktisch, sociaal, financieel en fiscaal. Via deze link kunt u hierover meer informatie vinden. Twijfelt u nog? Neem dan zeker contact op met uw boekhouder of accountant.

Bij de start van uw zelfstandige activiteit opent u best een nieuwe rekening. Zo kunt u uw privé en professionele verrichtingen strikt gescheiden houden.

Afhankelijk van uw persoonlijke en professionele situatie kiest u voor een bepaalde vennootschapsvorm. Ga hiervoor in gesprek met jouw boekhouder of accountant die je zal informeren over jouw risico, aansprakelijkheid, fiscaliteit, enz. Kijk hier na welke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen die u heeft. Indien je een eenmanszaak gekozen hebt, sla deze stap dan over en ga naar stap 4.

Als je start met een zelfstandige activiteit, dan heb je een ondernemingsnummer nodig en is een inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) noodzakelijk. Start u met een eenmanszaak? Neem dan contact op met een erkend ondernemingsloket. Hier vind je een lijst met erkende ondernemingslokettenHeb je gekozen voor een vennootschap? Dan wordt jouw ondernemingsnummer én inschrijving in het KBO in orde gebracht door de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de oprichtingsakte werd neergelegd. Kijk hier om na te gaan hoe je je hierop het beste voorbereidt.

Voor u start met uw activiteit, dient u na te gaan of uw activiteiten btw-plichtig zijn. Zoja, dan dient u te identificeren bij de algemene Administratie van de Fiscaliteit. Deze registratie kan ofwel online of u kunt hiervoor terecht bij uw erkend ondernemingsloket. Via de website van FOD Financiën kunt u hierover alle info terugvinden.

Sluit je bij de start van jouw zelfstandige activiteit aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit kan ten vroegste 6 maanden voor je start en ten laatste op de dag dat je start. Deze aansluiting kan bij een sociaal verzekeringskantoor of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Je moet sociale bijdragen betalen vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin je start als zelfstandige. Lees hier alles over de aansluiting én de sociale bijdragen.

Van zodra je aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds dien je als zelfstandige ook aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze. Bent u reeds aangesloten, breng je ziekenfonds dan zeker op de hoogte van jouw zelfstandige activiteit. Van zodra je aangesloten bent, ben jij (en jouw gezin) verzekerd bij ziekte, ongeval, e.d.

Van zodra je aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds dien je als zelfstandige ook aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze. Bent u reeds aangesloten, breng je ziekenfonds dan zeker op de hoogte van jouw zelfstandige activiteit. Van zodra je aangesloten bent, ben jij (en jouw gezin) vezekerd bij ziekte, ongeval, e.d.


Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak